Auli Piiparinen

Auli004

Auli Piiparinen

Auli Piiparinen

Leppävirtalainen vaikuttaja
Auli Piiparinen

Pelaako vai palaako palvelut?

Onko sinun oma koulusi vielä käytössä? Mikä on ollut perusastetta jatkaneen oppilaitoksen kohtalo? Miten palvelujen tarve on muuttunut eri sukupolvien välillä? Oliko tai onko sinulla mahdollisuus saavuttaa unelma-ammattisi? Suomen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esitti 4.1. Yleisradion haastattelussa, että koulujen yhdistämisestä ja lakkauttamisesta päättäisi tulevaisuudessa valtio. Nyt peruskouluverkkomme kattavuudesta päätetään kunnissa paikallispoliitikkojen ja viranhaltijoiden voimin. Jaan lapsiasiavaltuutetun … Lue lisää

KOL:n puheenjohtaja Auli Piiparinen ehdolle eduskuntaan Savo-Karjalasta

Lep­pä­vir­ran kes­kus­tan Kur­ja­lan-Lep­pä­mä­en pai­kal­li­syh­dis­tys esit­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Au­li Pii­pa­ris­ta. Pii­pa­ri­nen joh­taa työk­seen Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­ta toi­mien myös puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ja puo­lu­een työ­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä. – Politiiikka kai­paa ai­na te­ki­jän­sä, mut­ta te­ki­jä ei edus­ta it­se­ään vaan luot­ta­mus­ta laa­joil­ta har­ti­oil­ta. Tätä läh­den nyt täy­sil­lä ha­ke­maan. Mi­nul­le on ai­na ol­lut omi­nais­ta kan­taa vas­tuu ym­pä­ril­lä ole­vas­ta. Oma su­ku­pol­ve­ni nä­kee tä­män päi­vän po­li­tii­kan vai­ku­tuk­set … Lue lisää