Politiikalla ja teoilla on merkitystä

Politiikalla on tosiaan merkitystä, kuten  Heikki Miettinen ja Timo Suhonen  (WL 8.10.) kirjoittivat. Luin ilolla kirjoitusta, jossa työllisyysasteen nostamisen merkitys tunnustetaan laajasti. Se on ollut yksi keskustan keskeisistä tavoitteista jo useammalla hallituskaudella.

Työtä työllisyysasteen nostamiseksi tehtiin pitkäjänteisesti jo pääministeri Sipilän johdolla, mistä tuloksena työllisyysasteen kääntyminen nousuun  vuodesta 2016 alkaen. Sitoutuminen 75 % työllisyysasteeseen oli keväällä 2019 yksi keskustan kynnyskysymyksistä hallitustyöhön osallistumiselle.

Työllisyyteen liittyen kirjoittajat olivat myös huolissaan avointen työpaikkojen houkuttelevuudesta. Jaan huolen: työpaikat eivät täyty ilman osaavia hakijoita tai mahdollisuuksia kouluttautua. Keskustalaisen tiede- ja kulttuuriministeri Kurvisen myötävaikutuksella esimerkiksi Varkaudessa alkaa ensi syksynä tuotantotalouden koulutus. Tämän lisäksi pidän tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua ei heikennetä, vaan annetaan toiselle asteelle työrauha kouluttaa tarpeellisia ammattilaisia.

Koulutuksen alueellinen saavutettavuus heijastuu myös yritysten kasvumahdollisuuksiin tai kasvuajatusten hautautumiseen. Itä-Suomen  osaajapulaan on pystyttävä vastaamaan, ja tämä vaatii vahvaa alueellista edunvalvontaa sekä jatkossakin rohkeaa otetta yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä. Lisäksi tarvitsemme työhön johtavaa maahanmuuttoa.

Nyt on myös uusien poliittisten tekojen aika: seuraavan hallituksen on otettava sydämelleen maamme velkaantumisen taittaminen, jotta kasvua riittää myös seuraaville sukupolville.

Auli Piiparinen
kansanedustajaehdokas (kesk.), Pohjois-Savon keskustan varapuheenjohtaja
Leppävirta

Mielipidekirjoitus on julkaistu Warkauden lehdessä 15.10.2022.

Scroll to Top