Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, nuorisovaltuuston edustaja, kuntalaiset

Joka vuosi talousarvion hyväksyminen on valtuuston merkittävimpiä päätöksiä, mutta tänä vuonna se on erityisen historiallista. Vuosikymmenen kaikkien puolueiden ajama uudistus sosiaali- ja terveydenhuollon siirtämisestä leveämmille harteille toteutuu vuodenvaihteessa, kun maakunnalliset hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Leppävirran kunnalle se tarkoittaa noin 2/3 pienempää budjettia, jota nyt olemme hyväksymässä.

Itsestäänselvyys ei ylijäämäinen talousarvio ole tässä ajassa, kun kohonneet energiakustannukset haastavat myös kuntataloutta. Maamme hallitukselle kiitos, että koronatuet kunnille ovat osaltaan tasapainottaneet kuntamme taloutta. Tämä toki on hetkellinen ilo, eikä valtiolle kertynyt velka nuorten ja tulevien sukupolvien mieltä ylennä. Tämä on kaikkien päättäjien hyvä pitää mielessä. Tässä hetkessä tuo tuki kuitenkin on antanut paremmat edellytykset valmistella tulevan vuoden 2023 talousarviota soteuudistuksen keskellä.

Onneksi samaan aikaan olemme saaneet myös lisää verotuloja kohonneen työllisyyden, alueen yritysten ja kiinteistöveroselvityksen kautta. Samalla on hyvä, että taloutta on kunnassamme seurattu viime vuosina tarkoin. Se auttaa meitä nyt, kun ennakoidun soteuudistuksen rinnalla meitä ja talouttamme haastaa myös ennakoimaton: Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainaan on vaikeuttanut niin energia- kuin raaka-ainemarkkinoita, eikä varmuutta sodan loppumisesta valitettavasti vielä ole nähtävissä.

Vuodesta 2023 alkaen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä koulutuksen, kaavoituksen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut. Keskustan valtuustoryhmän viestit talousarvion käsittelyyn voi tiivistää kolmeen kohtaan

  • Katseet oppimiseen ja koulutukseen
  • Vauhtia energia- ja kiertotaloushankkeisiin
  • Kunnan hyvinvointi keskiöön.

Kuten sanottua ja todettua, kunnan suurin budjettilohko on tulevaisuudessa sivistyspalveluiden osuus. Leppävirtalaisten lasten ja nuorten kasvuympäristö sekä kaiken ikäisten kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut ovatkin merkkejä kunnan viihtyvyydestä ja toimivuudesta.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -sertifikaatin varmistaminen ensi vuoden aikana tekisi kunnastamme ensimmäinen sertifikaatin saajan Pohjois-Savossa. On hyvä, että osallisuutta on malliin mukaan lähtemisen kautta saatu kehitettyä: en malta odottaa, että pääsemme aktiivisen nuorisovaltuuston rinnalla kuulemaan myös aloittavan lapsiparlamentin ajatuksia. Samalla meidän on tarkoin seurattava lukiomme vetovoiman kehitystä: Leppävirralla on jatkossakin oltava oma lukio, joten sen houkuttelevuuteen kannattaa myös panostaa. Urheiluakatemian markkinointi ja muu liikunnallisen lukion markkinointi kannattaa tehdä näkyväksi, sillä siihen meillä on loistavat puitteet.

Elinkeinojen kehittämisen saralla on tärkeää mahdollistaa Riikinnevan alueen investoinnit ja tehdä kunnastamme strategian mukaista entistä puhtaammin kasvavaa teollisuusidylliä. Energian tuottaminen biokaasuna, tuulena tai aurinkona on noussut entistä isompaan arvoon niin huoltovarmuuden kuin ilmaston näkökulmasta. Kaikki energiansäästö, mitä kunnassa voidaan tehdä, on tehtävä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla katseet kääntyvät niin kunnan henkilöstön hyvinvointiin kuin kuntalaisten hyvinvointiin. On hyvä, että kunnassamme kokeillaan hyvinvointikoordinaattorin avulla parantaa henkilöstömme hyvinvointia työssä ja samalla myös asetetaan tavoite työtapaturmista nollaan. Samalla voisimme ottaa mallia Pohjois-Pohjanmaalta Kempeleestä, jossa sairaslomalta palatessa arvostetaan palaamista töihin vähitellen ja tunti kerrallaan.

Loppuun nostan esiin vielä osallistavan budjetoinnin, jota tullaan kunnassa uudella tavalla toteuttamaan osana teknisen investointiohjelmaa. Annamme siis osan budjetista kuntalaisten ideoitavaksi: se voi tarkoittaa lasten pump track -rataa, näkötornia kylämaisemiin tai uudenlaista tapahtumaa leppävirtalaisille. Niin yhdistykset kuin yksityishenkilöt pääsevät siis ideoimaan, sen jälkeen toivottavasti myös äänestämään kohteesta, josta luottamushenkilöt tekevät lopullisen päätöksen kunnan toteutettavaksi. Tämä osallistavan budjetoinnin malli hyväksyttiin kuntamme toimintatavaksi jo viime valtuustokaudella keskustan tekemän aloitteen myötä, joten on hienoa päästä näkemään malli osana uudistuvaa kuntaa.

Loppuun haluan kiittää kuluneen vuoden yhteistyöstä muita valtuustoryhmiä, kunnanhallitusta, kunnanjohtajaa, viranhaltijoita, lautakuntia ja ennen kaikkea kuntalaisia.

Erityiskiitokset menevät nyt vuoden vaihteessa Leppävirran kunnan palveluksesta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyville sotehenkilökunnalle, kunnan ateria- ja siivouspalveluista siirtyville työntekijöille, kouluterveydenhoitajille ja -kuraattoreille ja pelastajille. Vaikka jatkossa työsuhteenne on maakunnallisen toimijan hoteissa, uskon, että edelleen peruskunnan puolella olemme kiinnostuneita, miten teillä menee ja millaisia työpaikkoja Leppävirran rajojen sisäpuolella tarjotaan ja kehitetään.

Keskustan valtuustoryhmälle on selvää, että uusi terveysasema tarvitsee myös vuodeosastoa ja toivomme, että hyvinvointialue jatkaa hyvää työtä ikäihmisten monipuolisen ja turvallisen asumisen tueksi. Myös pienemmistä syntyvistä sukupolvista on pidettävä hyvää huolta neuvolasta nuoruusvuosiin. Se takaa Leppävirran pito- ja vetovoimaa perheellisille tai perheellistymistä pohtiville ihmisille yhdessä varhaiskasvatuksen ja kouluverkkomme kanssa. Odotuksissa on hyvä yhteistyö terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen saralla.

Hyvät valtuutetut, näillä huomioilla keskustan valtuustoryhmä on valmis hyväksymään esitetyn talousarvioesityksen. Samalla toivotamme hyvää uutta vuotta ja joulun aikaa.

Auli Piiparinen
keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Scroll to Top