Politiikka on minulle vastaus maailman muuttamiseen. Näistä teemoista keskustelen erityisen mielelläni:

Osaava Suomi
Suomen kasvu nojaa osaamiseen. Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat koulutuksemme peruskivet. Näiden rinnalla ammatillinen koulutus sekä lukio- ja korkeakoulutus ovat elintärkeitä Itä-Suomelle. Kouluttautuminen ei saa olla kiinni iästä, lompakon paksuudesta tai asuinpaikasta. Tarvitsemme lisää täydennyskoulutusta ja työelämäyhteistyötä. Valtakunnan tasolta kouluille on annettava työrauha suurien uudistamisen sijaan. Uusia opiskelupaikkoja on lisättävä alueen työvoimatarpeiden mukaisesti. Tarvitsemme erityisesti panostuksia sote-aloille sekä luonnontieteelliseen ja tekniseen osaamiseen.

Saavutettava Itä-Suomi
Hyväkuntoiset valtaväylät ja sujuva raideliikenne ovat elintärkeitä itäiselle Suomelle. Liikenne näille tapahtuu alempiasteiselta tiestöltä: näiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta on huolehdittava niin elinkeinoelämän kuin alueella liikkuvien ihmisten vuoksi. Myös Saimaan kanavan sulkeutuminen lisää liikennettä raiteille ja kumipyörille. Tarvitsemme kolmen tunnin junayhteyden Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin. Raideyhteys Pieksämäki-Joensuu välillä on sähköistettävä.

Perhemyönteinen Suomi
Perheiden parhaaksi tehtävä politiikka huomioi erilaiset perheet ja niiden tarpeet. Riittävät resurssit varhaiskasvatukseen ja peruskouluun takaavat kodin ja koulun sujuvan yhteistyön. Työelämän tasa-arvoa on kehitettävä ja perhevapaauudistuksen tuloksia seurattava. Äitiyspakkaus voidaan muuttaa perhe- tai rakkauspakkaukseksi: lisäksi sinne voidaan lisätä osakesäästötili jokaiselle vastasyntyneelle omistajuutta vahvistamaan.

Kestävyyttä talouteen ja ruokaketjuun
Velaksi eläminen pitää saada taitettua. Emme voi elää kädet tulevien sukupolvien taskuissa: tarvitsemme talouspolitiikkaan ylisukupolvista kestävyyttä. Hyvällä pohjalla oleva julkinen talous mahdollistaa investoinnit hoivaan ja koulutukseen. Tämä vaatii poliitikoilta kykyä priorisoida ja tehdä päätöksiä pala kerrallaan. Vahvistamalla työllisyysastetta ja yrittäjyyttä luomme tämän maan ihmisille mahdollisuuksia.

Kotimainen ruoka on ylpeyden aiheemme. Lakiemme on tuettava tuottajien vahvempaa asemaa teollisuuden ja kaupan kanssa toimiessa. Julkisissa hankinnoissa kotimaisen ja lähellä tuetetun ruoan osuuden on noustava suuremmaksi.

Ympäristön ja yritysten hyväksi
Elinvoima kotiseuduille luodaan yrityksissä, jotka tuovat maallemme lisäarvoa myös viennin kautta. Jotta saamme maahamme riittävästi tekijöitä on työhön johtavaa maahanmuuttoa on helpotettava ja turhaa byrokratiaa purettava. Esimerkiksi englanninkieliset tutkinnonanto-oikeudet ammatillisille oppilaitoksille helpottavat alueen osaajapulaan vastaamista. Yrittäjien verotusta ei pidä kiristää ja yritteliäisyyteen pitää kasvattaa peruskoulutuksesta alkaen. 

Vihreä siirtymä on Suomelle kannattava mahdollisuus niin talouden kuin ympäristön näkökulmasta. Enemmän bioa, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa tarvitaan: näin mahdollistamme niin investointeja, työtä ja huoltovarmuutta tähän maahan. Sujuvat ja ennakoitavat luvitusprosessit on varmistettava teollisille investoinneille, kuten vihreälle vedylle ja metsäteollisuudelle. Ympäristön hyvinvoinnista emme voi tinkiä. Se tukee myös talouden kehitystä.

Mistä sinä haluaisit jutella? Ota Auliin yhteyttä [email protected] tai laita somekanavissa viestiä.

Scroll to Top