Auli Piiparinen

Auli004

Auli Piiparinen

Auli Piiparinen

Leppävirtalainen vaikuttaja
Auli Piiparinen

Osaamisen kehittäminen liiketoiminnan legopalikkana

Kilpailukykytekijänä osaaminen on yksi yrityksen perusteellisimmista osatekijöistä. Ilman osaavaa työvoimaa, ja sen ylläpitämistä, menestyminen on haastavaa. Osaamisen kehittämisen pitäisi näkyä lopulta myös yrityksen liiketaloudellisessa tuloksessa. Henkilöstöresurssien osaamisen johtaminen on tähän vahvasti vaikuttava tekijä. Sen on vastattava niin osaamisen rekrytointiin, sen vaalimiseen, kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. (Viitala 2013, 170.) Henkilöstön osaamista kehittääkseen, on esihenkilöiden ja hr-johdon … Lue lisää