Tiesitkö, että digitaalisuus vaatii paljon uutta myös politiikalta ja päätöksenteolta? Poliittisilla linjauksilla varmistetaan muun muassa kuluttajan tietosuoja digitaalisilla alustoilla. Samalla luodaan tulevaisuuden tavoitteita digitaloudelle ja mahdollistetaan sen valjastaminen elinkeinoelämän hyödyksi. Euroopan Unioni on asettanut itselleen tavoitteen olla datavetoisen yhteiskunnan esikuva ja johtaja. Unionilla on oma digitaalinen strategiansa, jossa on kolme keskeistä toimintalinjaa. Strategian kantava teema kuuluu näin:

”Digitalisaatio on toteutettava niin, että ihmiset ovat etusijalla ja yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digiratkaisuilla voidaan myös edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vihreää taloutta.”

Kuulostaa omaan korvaani kannatettavalta. Mutta mitä se tarkoittaa konkreettisesti? Pureskelen seuraavaksi nuo kolme kantavaa toimintalinjaa esimerkein läpi.

1. Digitaalisuus on ihmisiä varten

Ensimmäinen on ihmisten hyväksi toimiva teknologia. Digitaalisuuden halutaan olevan yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa. Käyttäjien turvallisuuden takaaminen on keskeinen piirre: strategialla halutaan varautua mahdollisiin kyberuhkiin, hakkerointeihin tai henkilötietovarkauksiin. Muutama vuosi sitten kovasti puhututtanut GDPR-uudistus ovat osa digitaalisuuden turvallisuutta. Ensimmäinen toimintalinja haluaa nopeat verkkoyhteydet ensisijassa valjastettaviksi esimerkiksi sairaaloiden, koulujen ja kotien käyttöön. Lisäksi EU haluaa panostaa datataloutta vauhdittaviin supertietokoneisiin, joista Euroopan nopein on muuten kohoamassa Kainuuseen. Hyvä Suomi!

Suomessa digi- ja väestötietovirasto edistää digitaalisuutta ja turvaa tietojen saavutettavuutta. Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta parantamaan on luotu suomi.fi -palvelu.

2. Digitalouden oikeudenmukaisuus ja kilpailukyky

Toinen toimintalinja varmistaa, että EU:n laatimat säännöt ja säädökset toimivat myös digitaalisessa ympäristössä ollen ajan tasalla. Verkkoalustojen vastuullisuuteen ja selkeyteen halutaan panostuksia. Kaiken kaikkiaan toimintalinja pohjaa oikeudenmukaisuuden toteutumiseen: yritysten kilpailu on reilua ja varmistetaan, että ihmisten henkilötiedot ovat suojassa. Lisäksi innovatiivisille startup- ja pk-yrityksille halutaan tukea saada rahoitusta toimintaansa ja toiminnan laajentamiseen. Suomessa tätä palvelua tarjoaa Business Finland.

3. Kestävää ja demokraattista pohjaa luova digitalous

Kolmas EU:n digitaalisen strategian kohta tähtää hiilineutraaliin tulevaisuuteen, jonka saavuttamisessa teknologia on avainasemassa. Myös digitaalialan omaa hiilijalanjälkeä halutaan pienentää. Suunnitelmissa on muun muassa käynnistää elektronisten laitteiden parempi kierrätys ja soveltaa älykkäitä järjestelmiä liikenneruuhkien välttämiseksi.
Lisäksi tavoitteena on torjua verkon disinformaatiota eli toisin sanoen edistää tiedon luotettavuuden näkyvyyttä mediasisällön moniarvoisuutta unohtamatta.

Suomen kyberkeskuksen twiitissä ajankohtainen muistutus tietoturvasta: vastuuta on paljon myös käyttäjällä omien tietojensa jakamisen saralla.

Tämä blogi on osa amk-opintojeni digitaalisen liiketoiminnan kurssia keväällä 2020.

Scroll to Top