Onko sinun oma koulusi vielä käytössä? Mikä on ollut perusastetta jatkaneen oppilaitoksen kohtalo? Miten palvelujen tarve on muuttunut eri sukupolvien välillä? Oliko tai onko sinulla mahdollisuus saavuttaa unelma-ammattisi?

Suomen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esitti 4.1. Yleisradion haastattelussa, että koulujen yhdistämisestä ja lakkauttamisesta päättäisi tulevaisuudessa valtio. Nyt peruskouluverkkomme kattavuudesta päätetään kunnissa paikallispoliitikkojen ja viranhaltijoiden voimin. Jaan lapsiasiavaltuutetun huolen sekä kaupungeissa että maaseudulla tapahtuvan koulukadon vaikutuksista. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana maamme kouluista on lakkautettu yli 50 prosenttia. En kuitenkaan allekirjoita esitettyä toimintatavan muutosta.

Kouluverkon hallinnan keskittäminen kansallisen tason hartioille ei ole mielestäni ratkaisu koulukatoon. Päinvastoin, kokisin sen jopa herkemmin luovan uhkakuvia koulujärjestelmällämme. Järjestämisvastuu säilyisi edelleen kunnilla mutta lopullinen päätös olemassaolosta ulkoistettaisiin monelle kauas Helsinkiin. Kunnallisen itsehallinnon kaventaminen eväisi asian pois sen hyvin tuntevilta lähipäättäjiltä. Samoin esityksessä keskitytään vahvasti seiniin, ei koulutuksen sisällön kehittämiseen.

Keskittävän ratkaisun sijaan, keskusta on esittänyt laadittavaksi kansallista koulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa. Vaikka kyseessä on ollut alun perin korkeakoulutuksen saavutettavuuden lähtökohdat, pitäisin järkevänä ulottaa selvityksen myös toisen asteen ja peruskoulun saavutettavuuteen. Pelkän postinumeron tuijottelun sijaan koulutuksen tasa-arvoa tarkasteltaisiin kääntämällä katse myös oppijoiden lähtökohtiin. Perheen varallisuuden, vanhempien koulutusasteen ja sukupuolen vaikutukset koulutukseen hakeutumiseen arvioitaisiin. Suunnitelmalla torjuttaisiin eriarvoistumista, ja kehitettäisiin ratkaisut tämän päivän tarpeisiin.

Tositarinamme maksuttoman koulutuksen ja laadukkaan opettajankoulutuksen saralla on oltava edelleen eteenpäin kantava voima. Jokainen suomalainen koulu on yhtä hyvä. Teknologian avulla uudet ja jatkuvat tavat oppia korostuvat. Kaksisataapäisellä eduskunnalla on vastuu maan kokonaiskuvasta ja lainsäädännöstä. Vuoropuhelu eri niin hallintojen kuin ihmisten välillä on olennainen osa kehitystä. Päätösten tekeminen mahdollisimman lähellä kohdetta on kuitenkin myös arvostettava lähipalvelu.

Leppävirralla toteutetaan kunnan palveluverkkoselvitys kuluvana vuonna. Selvitys sisältää myös kouluverkkoselvityksen. Sen suhteen toivon aktiivista otetta jokaiselta asuinalueelta, kylältä ja kuntalaiselta. Oma lääkäri, opettaja ja bussipysäkki ovat meille kaikille tärkeitä oikeuksia.

Auli Piiparinen
Eduskuntavaaliehdokas (kesk.)
Leppävirran kunnanvaltuutettu

Julkaistu Soisalon Seudussa 8.1.2019.

Scroll to Top