Auli Piiparinen

Auli004

Auli Piiparinen

Auli Piiparinen

Leppävirtalainen vaikuttaja
Auli Piiparinen

Vaaliteemat

Auliimpi Leppävirta - vaaliteemani kuntavaaleissa 2021

Olen ehdolla toista kertaa Leppävirran kunnanvaltuustoon, koska välitän, miltä kotiseutumme tulevaisuus näyttää. Olen aktiivinen vaikuttaja, joka haluaa kehittää asukkaiden osallistumista kunnan päätösten valmisteluun. Intona kotiseudun kehittämisestä, arvoina kestävä kehitys, sivistys ja tasa-arvo. Leppävirran uskon kukoistavan kylien, lapsiystävällisyyden ja monipuolisen yrittäjyyden kautta.

Vuonna 2017 alkaneella ensimmäisellä valtuustokaudellani olen saanut toimia Leppävirran nuorimpana kunnanvaltuutettuna, koululautakunnan varapuheenjohtajana, liikuntapalveluista vastaavan Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Savon koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenenä.

Paikallisten näköinen Leppävirta

Peruspalveluista välittävä Leppävirta

Tulevaisuuden Leppävirta

Olemme metsän- ja maaseudunmakuinen, luonnonläheinen ja vesistörikas kunta. Vahvuutemme on paikallisuus.

 • Selvitetään puurakentamisen mahdollisuus aina kunnan investoinneissa, esimerkiksi Soisalon koulun ja uuden terveyskeskuksen kohdalla.
 • Hyödynnetään paikallisten yrittäjien osaamista hankinnoissa. Tämä voi näkyä mm. lähiruokana kunnan ateripalveluissa.
 • Kehitetään osallistavaa budjentointia, niin että kuntalaiset saavat ideoida kotikunnan kehittämiskohteita ja äänestää niistä parhaat toteutettavaksi.

Peruspalvelut ovat ikään katsomatta tärkeitä pitovoimatekijöitä. Nämä mahdollistuvat kestävällä taloudenhoidolla.

 • Liikkuva ja harrastava Leppävirta hyvinvoinnin edistämisen takeena.
 • Turvataan mielenterveyspalveluiden riittävyys ja panostetaan mielen hyvinvointiin jo peruskoulussa.
 • Taataan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.
 • Mahdollistetaan lähikoulujen olemassaolo, kun siellä riittää ystäviä. Lukio on pysyvä osa Leppävirtaa.
 • Huolehditaan riittävistä resursseista turvalliseen ikääntymiseen.
 • Tuloja etsiessä, veroprosentin nosto ei ole kestävin tie. Katse työllistymiseen.

Vaikka moni nuori muuttaa opiskelujen myötä muualle, on kunnan nähtävä nuoret aikuiset tärkeinä tulevaisuuden kuntalaisina.

 • Mahdollistetaan etäopiskelu- ja työskentely myös Leppävirralta käsin. Tämä tarkoittaa yhteisöllisiä tiloja ja toimivaa nettiyhteyttä.
 • Perheystävällisen, luonnonläheisen ja turvallisen Leppävirran on oltava houkutteleva vaihtoehto perheen perustamiselle tai eläimen hankkimiselle.
 • Panostetaan myös digipalveluihin.
 • Houkuttelevaa tonttipolitiikkaa.
 • Kehitetään kuntaa myös somessa, tehden kotikunnan toiminnasta entistä helposti lähestyttävämpää!