Stanley Rossin artikkeli itsensä johtamisen kehittämisestä toteaa jo viitekehyksessään tutun lauseen: ellet ole kyvykäs johtamaan itseäsi, ei voida olettaa sinun kykenevän johtamaan hyvin muita. On nähtävissä, että itseensä uskova johtaja uskaltaa asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja niiden kautta kehittää itseään vauhdikkaammin. Negatiivisesti kyvykkyyteensä suhtautuva puolestaan ei kehity samaan tahtiin vaan ikään kuin ajautuu tehtävissään eteenpäin ilman suurta päämäärää. (Ross 2014, 300.) 

Itsetunnon, minäkuvan ja motivaation rakentumista auttaa hahmottamaan Rossin mallinnukset johtajuudelle ja johtajuuden kehitykselle (Ross 2014, 302-303, 306)Hyvä itsetunto rakentaa hyvää minäkuvaa, joka puolestaan rakentaa hyvää itseluottamusta.  Nämä näkyvät asenteesta motivaation kautta käyttäytymiseen. Nämä yhdistää kokemus, jokaoman kokemuksen mukaan, rakentaa aina uudestaan ja uudestaan muita persoonaan ja itsetuntemukseen liittyviä piirteitä. Matka on verrattavissa myös Maslowin hierarkiaan: ihmisen perustarpeista kohti suurempaa sosiaalista ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. 

Johtajana kehittyminen vaatii halua kehittää itseään. Aloitteellisuus ja riskinottokyky ovat ominaisuuksia, joita johtajan urapolulta voidaan tunnistaa. Allekirjoitan käytöksen merkittävyyden myös omalta työuraltani: ilman vapaaehtoisia luottamustoimia lukiolaisikäisestä alkaen, en olisi hakeutunut uusiin ja isompiin luottamustehtäviin sen jälkeen. Järjestömaailmassa on puolestaan päässyt oppimaan paljon muilta, nähnyt vahvan itsetunnon omaavia lasikaton rikkojia ja päässyt myös itse todistamaan kykyjen vievän tavoitteeseen, kun sen uskaltaa asettaa. Uskaltaminen o mielestäni tarvittava käytösmuoto, kun haluaa kehittää itseään paremmaksi johtajaksi. 

Henkilöstöhallinnon ihmisläheisyys on kiinnostanut minua opintojen alkutaipaleelta asti: jokainen ihminen on erilainen ja tuntemalla itsensä, voi tuoda ympärilleen uudenlaista johtamista ja työskentelytapoja. Samalla avaa itsensä oppimaan muilta. Itsensä johtamisen kurssikokonaisuus on saanut tarkastelemaan niin omia oppimistaitoja kuin asennetta ja motivaatiota johtajan ominaisuutena. Koutsaamisen opiskelu toi konkreettisen ja itselleni uuden menetelmän työelämätaitojen työkalupakkiin. Uskaltamalla astua myös tuntemattomalle alustalle, huomaa oppivansa enemmän kuin läpikotaisin tutulla areenalla. 

Tämä blogi on osa liiketalouden amk-opintojani. 

Lähteet:
Ross, S. 2014conceptual model for understanding the process of self-leadership development and action-steps to promote personal leadership developmentJournal of Management Development 4/2014Emerald Group Publishing Limited.