Myönnän, etten ollut ennen tätä kurssia syventynyt koutsauksen saloihin tai ollut itse koutsattavanaMentorointiohjelmaan olen puolestanut osallistunut aktorina. Ohjelma oli hyvä, mutta koutsauksessa minua sytytti heti tavoitteiden asettaminen. Pidän siitä, että tiedän mihin tietyllä toiminnalla tähdätään. Kokous, jossa ei saada aikaan edes oivalluksia, saa minut turhautuneeksi. Omien ajatusten ääneen sanoittaminen, pureskelu ja pohdinta toisen ihmisen kuullen valaisee jo ystävien kanssa keskustellessa. Ammattimaisen koutsin avulla kehittyminen, töissä tai vapaa-ajallaonkin innostava ajatus. 

Koutsaaminencoachingtarkoittaa valmentamista. Monella sana voi olla tuttu urheilusta, jossa valmentajille on iso rooli niin joukkue- kuin yksilöharjoittelussa. Työelämässä koutsaamisen lainalaisuudet ovat samanlaiset: koutsaamisen kautta halutaan saavuttaa tavoitteita ja asettaa päämääriä. Tämä ei näy kultamitalina kaulassa vaan esimerkiksi tehostuneena toimintana tai uusina tapoina toimia työtehtävissään. (Knippen & Green 1990, 36.) 

Menetelmänä koutsaaminen on tunnistettu jo 1900-luvulla. Knippenin ja Greenin (1990, 38) kuusi portainen asteikko vaikuttavasta koutsaamisesta on kuitenkin kehittynyt 2010-luvulle tullessa enemmän oivaltamisen suuntaan. Heidän asteikossaan painottui koutsin eli esihenkilön merkitys näyttää ja kertoa työntekijälle, millä osaamisella tavoitteeseen päästään. Suomen coaching yhdistyksen Peter Peitsalon (2018) mukaan koutsaaminen on enemmän koutsattavan tavoitteiden kuuntelemista kuin niiden ennaltamääräämistä esihenkilön tasolta. Tähän myös coachaamisen GROW-malli perustuu: koutsaamisessa ei ole kyse neuvojen antamisesta vaan koutsattavan tukemista löytämään kehittymisen avaimet itse (Madsen 2017). 

Millainen on hyvä koutsi? 

Mielestäni koutsaamisen ydin on kuuntelemisessa. Hyvä koutsi osaa kuunnella koutsattavaa ja jäsennellä hänen ajatuksiaan uuteen muotoon. Miksi-kysymys on perustavanlaatuinen analysoidessa toimintaa tai käyttäytymistä. Siihen vastaamalla saadaan selville, mikä on toiminnan tarkoituksena tai alkuperäisenä päämääränä. Hyvä koutsi osaa kyseenalaistaa ja vaatia perusteluja, joka on myös kestävän liiketoiminnan perusta. Se, että miettii, miksi näin tehdään, on oivaltamisen ydintä. Se mahdollistaa myös suunnan muuttamisen, jos tavoite toiminnan takana muuttuu. Coaching johtaa tuloksiin, joista sekä koutsi että koutsattava voivat parhaimmillaan nauttia.

Mistä sinun mielestäsi tunnistaa hyvän koutsin?

Tämä blogi on osa liiketalouden amk-opintojani. 

Lähteet: 
Knippen, J. & Green, T. 1990. Coaching. Management Accounting, 71(11). 

Madsen, S. 2017. Coaching with the GROW Model – Leadership Training.  
Project Management VideosKatsottu: 20.2.21. Katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=XbkXpdiyNs0  

Peitsalo, P. 2018. Mitä coaching on? Suomen Coaching yhdistys. Katsottu: 20.2.2021 Katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=FnLmmswdS5Y&list=PLLJz23D64KNyO0XtY8HJE8qj0djuESFXb&index=1