Henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttä on laaja. Se sisältää niin ihmisten johtamista, henkilöstövoimavaroista huolehtimista, yrityksen osaamistason varmistamisen, esihenkilötyöskentelyä sekä työelämäsuhteiden hoitamisen. (Viitala, 20-21)

Kun tarkastelee avoinna olevia HR-tehtäviä, nousee yhtenäisenä teemana ihmisten kanssa toimiminen sekä rekrytointien suunnittelu. Toimenkuva riippuu paljon myös tasosta, johon HR-asiantuntijaa haetaan. Esimerkiksi OP Ryhmä hakee HR-päällikköä vastaamaan liiketoiminnan tukemisesta ja henkilöstön strategisesta kehittämisestä (Oikotie, 2020). Helsingin kaupunki puolestaan hakee HR-suunnittelijaa koulutuspalveluihinsa mukaan palvelemaan HR-päällikön työtä rekrytoinnin suunnittelussa (Helsinki, 2020). Mikkelissä puolestaan auki on henkilöstöpalveluyrityksen myynnillisen HR-koordinaattorin paikka auki (Go On, 2020).

Rekrytointi onkin yleensä HR:n näkyvin muoto. Useampi kuin valituksi tullut työntekijä kohtaa rekrytoijan. HR on yrityksen ihmiskuva sekä niille, ketkä eivät tule valituiksi, että niille, ketkä tulevat. Työpaikan ilmapiiri ja yhteishenki on työntekijöidensä summa mutta johtamisella on siihen isoin ohjaileva vaikutus.

Vaikka yhtäläisyyksiä työpaikkailmoituksista löytyykin, eroaa HR:n tehtävät toisistaan eri kokoisissa yrityksissä. HR:n roolia määrittelevä tekijä on yleensä talous- ja palkkahallinnon järjestäminen. Ne voivat sisältyä osaksi HR:n roolia tai olla oma yksikkönsä. HR:n kädenjälki näkyy vahvasti myös osaamis- sekä työmarkkina-asioissa.

Entä miksi itse valitsin HR:n korkeakouluopintojeni painopisteeksi? Olen aina ollut valmis toimimaan itseäni suuremman joukon äänitorvena, samalla kuunnellen herkällä korvalla. Organisaation tai yrityksen menestymisen varmistaminen huolehtimalla sen arvokkaimmasta pääomasta, osaavista ihmisistä, on minusta inspiroiva tehtävä. Lisäksi HR-tehtävissä on koko ajan kehityttävä ja uskallellettava johtaa.

Lähteet
Viitala, Riitta. 2013. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita Publishing Oy, Helsinki.

Oikotie, 2020. HR-päällikkö, OP. Luettu 28.8.2020. URL: https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/hr-paallikko/1378465

Helsinki, 2020. Helsinkirekry: HR-suunnittelija. URL: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-haku-V31?sivu=1&tyoSanaHakuKentta=hr-suu&haeTyopaikkojaBTN=

Go on, 2020. HR-koordinaattori. URL: https://go-on.likeit.fi/jsp/duuni/Application.jsp;jsessionid=7F0527A146BD81A58D92E778B32A220D?id=0&register=1&advertId=10258491